MIDI  SICILIANI
 
 

abballati abballati
 
'A cammaratisa

'A musca

Beddra ci si

Ci staiu ci stai

Ciuri ciuri

Comu si li cugghieru li beddra pira

Controdanza

Cu ti lu dissi

E vui durmiti ancora

Etta la riti

Farfaledda

La bbo bbo

Lambata stricata

L'amuri ca vaiu

Mi sconcica

Nicuzza

Sempri schettu voggliu stari

Si maritau Rosa

Tarantella marinara

Vinni a 'cantari cca sta sirinata

Vitti na Crozza

 

 

HOME PAGE